Home

Mannendag Rijnsburg             ——- VOLGEBOEKT ——-

Zaterdag 19 november 2016
Congrescentrum “De Leeuwenhorst”, Noordwijkerhout

Eigen Belang en Gods Verlangen

Als Gods verlangen is dat we vrucht zullen dragen, in hoeverre geven we daar dan gehoor aan? Op welke wijze doen we dat en laten we ons door de juiste geest voeden? Hoe speelt ons eigen belang daarin een rol? Kan het zijn dat ons eigen belang de geestelijke groei of vrucht dragen in de weg staat? Als het niet binnen onze religieuze kaders past, dan haken we al gauw af of vinden we dat we voldoende zijn gegroeid? In hoeverre zijn we vrij in Christus, dus niet gebonden door eigen inzicht of verkeerde overtuigingen, zodat we onbeperkt tot “wasdom” kunnen komen? Willen we ons laten snoeien, hoe pijn het ook doet? Zijn we geworteld in Christus? En hoe doe je dat dan? Vragen te over.

Prof.dr.Willem Ouweneel en ds. Paul Visser zijn gevraagd hun gedachten hierover met ons te delen. Paul is voor ons nieuw op de mannendag, alhoewel hij elders al veel op mannendagen heeft gesproken. Hij is voorganger van de Noorderkerk in Amsterdam, in het hart van de Jordaan. Een echt mensen-mens en met plezier dominee. Willem is een oude bekende van ons en kennen we als spreker en schrijver van vele boeken. Wil je meer weten over het thema en wat daarover gezegd wordt?

Kom dan zaterdag 19 november naar Congrescentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Om 9.30 uur (inschrijven met koffie en thee vanaf 8.30 uur) willen wij die dag beginnen. Er is tijd voor ontmoeting, zingen samen en luisteren natuurlijk ook, want er is veel te leren. De kosten zijn € 25,= p.p. inclusief de lunch, koffie en thee. We stoppen om 15.00 uur.